top of page

!אמא ואני - מתחזקים יחד

אמא ואני היא קבוצת אימון-טיפול המורכבת מדיאדה של אם וילד.ה.

מטרתה לחזק את הקשר בין האם והילד.ה, דרך משחק

תנועה והנאה.

להקנות לו.ה מיומנויות לוויסות רגשי ולחזק את תחושת הערך העצמי ותחושת המסוגלות העצמית של הילד.ה ושל האם 

פרטים נוספים
16013547575039273117_edited_edited.jpg
bottom of page